SANATÇILAR
Candeğer Furtun

Candeğer Furtun

1936 __ İstanbul'da doğdu
1941-1947 __ Şişli Terakki Lisesi İlkokulu
1947-1952 __ İngiliz Kız Ortaokulu
1952-1953 __ Brighton School for Girls (Sussex, İngiltere)
1954-1957 __ Güzel Sanatlar Akademisi Orta Resim Bölümü (Nurullah Berk Atölyesi)
1957-1959 __ Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Seramik Bölümü    (İsmail Hakkı Oygar ve Vedat Ar atölyeleri)
1959-1960 __ İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi (özel izinle kil ve mineral laboratuvar çalışmaları)
1960-1961 __ Eczacıbaşı Seramik Fabrikası Sanat Atölyesi
1961-1963 __ Rochester lnstitute of Technology School for American Craftsmen Seramik Bölümü (Frans Wildenhain ile) Yüksek Lisans Diploması (Rochester. NY. ABD)
1963 __ Worcester Craft Center (asistan öğretmen) (Worcester, Mass., ABD)
1964 __ Özel atölyesini açtı (İstanbul)

Kişisel Sergiler
2010 __ "Yankısız İm'ler", Maçka Sanat Galerisi, İstanbul
1994 __ Maçka Sanat Galerisi, lstanbul
1990 __ Urart Sanat Galerisi, Ankara
1988 __ Maçka Sanat Galerisi, İstanbul
1980 __ Maçka Sanat Galerisi, İstanbul
1974 __ Artisan Sanat Galerisi, Ankara
1973 __ Melda Kaptana Sanal Galerisi, İstanbul
1970 __ Or-An Sanat Galerisi, Ankara
1969 __ Taksim Belediye Sanat Galerisi, İstanbul
1963 __ Craft Cenler, Worcester, Mass., ABD

Grup Sergileri
2011 __ "Hayal ve Hakikat", İstanbul Modern, İstanbul
     __ "Sanat'a ve Sanatçıya Saygı Bir Galeri-Bir Galerist Melda Kaplana", Hobi Sanat Galerisi, İstanbul
     __"Düğün", Galeri 44A, İstanbul
     __"Kadın Bakışı", Galeri 44A, İstanbul

2010 __ "Merhaba Füreya Merhaba 1910-2010 (Yaşayan Kuş Evleri)", Maçka Sanat Galerisi, İstanbul

2009 __ "Kuşkulu Ayna, Gerçek, Yansıma, Yanılsama", Mine Sanat Galerisi, İstanbul
2007 __ "Modern ve Ötesi", santralistanbul, İstanbul
2006 __ "Çağdaş Sanat Fuarı", Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul
2005 __ "30 Yeni Yıl", Maçka Sanat Galerisi, İstanbul
2004 __ "Du Bosphore A La Maine: Aspects De L'Art Contemporain De La Turquie A La France", (Boğaziçi'nden Moine'a: Fransa'da Çağdaş Türk Sanatı'ndan Görünümler) Cholet Müzesi, Fransa  
2002 __ "Between the Waterfronts" (Kıyılar Arasında), Ram, Rotterdam, Hollanda
2001 __ "Re: Duchamp Traveling Exhibition" (Yeniden: Duchamp Gezgin Sergi). Sofyalı Sokak 26. İstanbul
1999 __ "Stil Is, Cuts & Fragments" {Kareler, Kesintiler ve Parçalar), ifa­Galerie, Stuttgart, Almanya
1996 __ "Het Badhuis" (Hamam), Museum Voor Volkenkunde, Rotterdam, Hollanda
     __"Öteki Çağdaş Sanat Sergisi", Antrepo, İstanbul
1995 __ "İzler", Yıldız Teknik Üniv. Sabancı Sanat Merkezi, İstanbul; Yapı Kredi İzmir Sanat Galerisi, İzmir
     __"Düş İdolleri / Adak Duvarı", Maçka Sanat Galerisi, İstanbul
1994 __ "Ateşle Çeyrek Asır", Destek Reasürans Sanat Galerisi, İstanbul
1993 __ "Karma Sergi", Toprakbank Sanat Galerisi, İstanbul
     __ "Heykel Sergisi", Kare Sanat Galerisi, İstanbul
     __"Cumhuriyet1en Günümüze Kadın Sanatçı/ar", Arkeoloji Müzesi, İstanbul
1992 __ "40. Sanat Yılında Füreya Koral'a Saygı Sergileri", Maçka Sanat Galerisi, İstanbul
"Çekmeceler", Galerie Maison de la Ceramique, Mulhouse, Fransa
1991 __ "1. İstanbul Sanat Fuarı", Maçka Sanat Galerisi, İstanbul
1990 __ "Türk Seramik Sanatında Aşamalar Süreci", Çanakkale Seramik Sanat Galerisi, İstanbul
1987 __ "1.Uluslararası İstanbul Çağdaş Sanat Sergileri", Askeri Müze, İstanbul
     __"Yaratıcı Türk Kadınından Esintiler", Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul
1986 __ "10 Yıl Sergisi", Maçka Sanat Galerisi, İstanbul
1984 __ "Extensions, Students of Frans Wildenhain" (Uzantılar, Frans Wildenhain Öğrencileri), Memorial Sanat Müzesi Galerisi, New York, ABD
1983 __ "Avrupa Konseyi, 18. Avrupa Sanat Sergisi", Arkeoloji Müzesi, İstanbul
1982 __ "Seramik Sergisi", Alman Kültür Merkezi, Ankara
1981 __ "En Commemoration du Centenaire de Mustafa Kemal Atatürk, Ceramiques Turques D'Aujourd'hui" (Mustafa Kemal Atatürk'ün Yüzüncü Anma Yılı Günümüz Türk Seramiği", La Maison de l'Unesco Paris, Fransa
1980 __ "Resim, Heykel, Seramik Sergisi", Modül Sanat Galerisi, istanbul
1979 __ "Sanat 78", Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul
1978 __ "Seramik Karma Sergisi", Oya Sanat Galerisi, İstanbul
1973 __ "50. Yıl Seramik ve Cam Sergisi", Devlet Güzel Sanatlar Galeri Ankara
     __"XXXI Concorso lntemazionale DeHa Ceramica D'Arte" (31. Uluslararası Seramik Sergisi), Palauo De/le Esposizioni, Faenza, İtalya
1972 __ "Troisieme Biennale lnternationale De ceraıııique D'Art" (3. Uluslararası Seramik Sanatı Bienali), Le Hail Du NEirolium, Vallauris, Fransa
1969 __ "Türk Seramik Sanatçıları Sergisi", Cento, İran
     __ "lnternationales Kunsthandwerk" (Uluslararası El Sanatları Sergisi), Landesgewerbeamt Baden-Würt!emberg, Stuttgart, Almanya
1967 __ "V. Uluslararası Çağdaş Seramik Sergisi", Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, İstanbul
1963 __ "Annual Regional Exhibition" (Bölgesel Yıllık Sergisi), Fitchburg Sanat Müzesi, Fitchburg, Mass., ABD
     __"Instructor's Show" {Öğretmenler Sergisi), Cratt Genler, Worcester, Mass., ABD
1961 __ "Türk Seramik Sanatçıları Derneği 1. Yıllık Sergisi", Bahar ve Çiçek Bayramı Sergi Yeri, İstanbul
     __ "Eczacıbaşı Seramik Fabrikaları Sanat Atölyeleri Sergisi". Olgunlaşma Enstitüsü, İstanbul

BİBLİYOGRAFYA (seçki)
2011 __ Sakine Çil, 'Bir elin nesi, beş elin sesi", Evrensel, 15 Ocak 2011, s.10
     __"Duyarsızlığa karşı sanat", Cumhuriyet 2 Ocak 2011, s. 17
2010 __ Ayşegül Sönmez, "İyi ki Doğdunuz Füreya", Radikal, 24 Mayıs 2010, s. 21
     __ Zeynep Rana, Candeğer Furtun "Yankısız İm'ler" / "Signs without Consequence" (sergi broşürü) Maçka Sanat Galerisi, 7 Aralık 2010-22 Ocak 2011
     __ Kaya Özsezgin, Görsel Sanatçılar Ansiklopedisi, Doruk Yayımcılık/ Sanat, 2010, s. 236
2004 __ Du Bosphore ala Maine {sergi broşürü), Musee d'art et Histoire de Cholet, 6 Haziran-15 Aralık 2004
     __ Beral Madra, "Sükunet bozulabilir', Radikal, 16 Haziran 2004, s. 22
2003 __ Susan N.Platt, "Public Politics and Domestic Rituals',
     __ Frontiers, Vol: 24, No: 1, s. 25-26 Jale N. Erzen, "Beden: Ruh ve Madde', AD, Temmuz 2003, S. 124, s. 141
2001 __ Zeynep Rana, "Re-Ouchamp: Gezgin Sergi", Türkiye Sanat Yıllığı 2001, s. 142-143
1998 __ Levent Çalıkoğlu, "Candeğer Furtun'la Seramik Sanatı Üzerine", Türkiye'de Sanat, Mart-Nisan 1998, S. 33, s. 21
1997 __ Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, 1997, Cilt: 1, s. 636
     __ Birsin Kuyucu, Çağdaş Bir Türk Seramik Sanatçısı-Candeğer Furtun, {yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 1997
     __ Ahu Antmen, ''Toprağın Metamorfozu" Cumhuri(et, 3 Şubat 1997, s. 13
     __ Sezer Duru, 'Rotterdam Hamamında Bir Türk", Gösteri, Ocak 1997, S. 194, s. 20
1996 __ Müşerref Hekimoğlu, "Toprağa Dost Eller', Cumhuriyet, 12 Mayıs 1996, S. 529, s. 7
     __ Froukje Santing, "De wijdbeens zittende man", NRC Handdelsblad, 25 Ekim 1996
1995 __ Müşerref Hekimoğlu, "El Ele", Cumhuriyet Dergi, 4 Haziran 1995, S. 480, s. 5
     __ "Maçka'da bir 'Adak Duvarı'", Cumhuriyet, 11 Aralık 1995, s.15
1994 __ Ayda Arel, Candeğer Furtun (sergi broşürü), Maçka Sanat Galerisi, 22 Mart-16 Nisan 1994
     __ Ayda Arel, "Bir Sanatçı - Candeğer furtun", Seramik Dünyası, Mart-Nisan 1994, Yıl: 2, S. 6, s. 16
     __ Gül Özturanlı, "Bir Sanatçı - Candeğer Furtun' (söyleşi), Seramik Dünyası, Mart-Nisan 1994, Yıl: 2, S. 6, s. 18
     __ Orhan Duru, 'Sergiden Sergiye Furtun'un Fırtınası', NOT Dergi, 3-9 Nisan 1994, Yıl: 1, S. 3, s. 56
     __ Kaya Özsezgin, Türk Plastik Sanatçıları, Yapı Kredi Yayınları, 1994, s. 220
1993 __  Tomur Atagök, Cumhuriyet’ten Günümüze Kadın Sanatçılar (sergi kataloğu), 1993, s.21, 47
1992 __ Nuran Terzioğlu, Toprak ve Lif (sergi kataloğu), Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, 6-30 Ekim 1992, s. 10-11
1991 __ Sezer Tansuğ, "Galeriler Döneminde Seramik Sergileri', Türkiye'deSanat, Kasım-Aralık 1991, S.1, s. 53-57
1990 __ Ayşe Sayın, "Seramikte insan Derinliği", Cumhuriyet, 30 Ekim 1990, s. 5
1988 __ İpek A. Duben, "Candeğer Furtun'un Seramik Heykel Sergisi", Milliyet Sanat, 15 Kasım 1988, S. 204, s.18
     __ Sezer Tansuğ, "Candeğer Furtun ve Çağdaş Seramiğin Sorunları" (söyleşi), Argos, Kasım 1988, S. 3, s. 93
     __ Seyhun Topuz, 'Heykel Sınır Tanımıyor',
1987 __ Doğan Kuban, "Beş Seramik Sanatçısı", 1. Uluslararası İstanbul Sanat Sergileri (sergi kataloğu}, 1987, İstanbul, S. 65, 68,71
1984 __ The Masters of Modern Ceramics, Faenza Editrice S.p.A.,

 

 

Candeğer Furtun, “Portre”, Seramik, 59x39x6 cm, 1980 [Dünya Bir Şiire Varmak İçin]
 

“Portre”

Seramik, 59x39x6 cm, 1980
[Dünya Bir Şiire Varmak İçin]