SANATÇILAR
Onur Ceritoğlu

Onur Ceritoğlu

Onur Ceritoğlu, yıkımlardan kurtarılan inşaat atıkları gibi buluntu nesneler ile kentsel ve mimari deneyimi kavramsallaştıran, malzeme odaklı mekansal kurgulardan oluşan işler üretiyor. Bunun yanı sıra, özel ya da sosyal alanlarda yer alan, katılımcıların kullanıp değişiklikler yapabildiği nesneler üzerine çalışıyor. Katılımcılar ile uzun süreli işbirliğini içeren bu çalışmalar, yeniden kullanım ve mesken etme kavramları üzerine odaklanmaktadır. Onur, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde iç mimarlık proje ve mobilya tasarımı dersleri veriyor ve İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde doktora çalışmasını sürdürüyor. Araştırma alanı, kentsel mekan, gayrıresmi sosyal yapılar ve binalara ait hurdayı yeniden kullanıma sokan Çıkmacılar gibi altyapı incelemelerinden oluşmaktadır.